שירות לרשויות

"...ידע מקצועי עצום בתחום משפטי יחודי זה .."


ייצוג רשויות מקומיות

 
המשרד מייצג כבר למעלה מעשרים שנה, מספר רב של רשויות מקומיות וצבר ידע מקצועי עצום בתחום משפטי ייחודי זה, לרבות בנושא אכרזת המסים (גביה) (ארנונה כללית ותשלומי חובה לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), תש"ס-2000 ,וההתפתחות המשפטית והמעשית בנושא זה.
הייצוג כולל טיפול רציף בתחומים שונים שבהן עוסקות הרשויות המקומיות, כל הקשור להטלת מיסים עירוניים כמו תשלומי חובה עירוניים, ארנונה, היטלי פיתוח, היטלי תשתית, אגרות כבישים ומדרכות, היטלי ביוב, אגרות מים, היטל תיעול ועוד.
ההיטלים והדרישות משתנים בין הרשויות המקומיות השונות הן בסוגיהם והן בעלותם. משרדנו פועל על פי הצביון והצרכים של כל רשות ורשות, בכל סוגיה משפטית הקשורה לנושאים הללו אנו מעניקים לרשות המקומית ייעוץ והכוונה לאור הבעיות והסוגיות הצצות מעת לעת.
אנו מייצגים רשויות מקומיות בעתירות מנהליות המוגשות על ידי אזרחים בנושאים שונים המבקשים לשנות את החלטת הרשות כיוון שניתנו לטענתם בצורה לא ראויה. מדובר בצווי הארנונה, גביית חובות מכוח פקודות עזר הנובעים מפעילות בוועדה המקומית לתכנון ובניה ועוד. בכל העתירות המנהליות הללו עורכי הדין של המשרד מייצגים את הרשות בבתי המשפט לעניינים מנהליים במחוזות השונים, לרבות בבית משפט העליון בסוגיות עקרוניות ובכלל.
כמו כן משרדנו מייצג גם רשויות מקומיות בהליכים אזרחיים שונים כמו תביעות כספיות, הליכי גישור והליכי בוררות, ובהליכים מנהליים, בעת הטלת ערר, וערעורים מנהליים בנושאים הקשורים לארנונה ולהיטלים שונים שהטילה הרשות על תושביה. משרדנו ישמח להעניק גם לכם, שירות איכותי אמין ומקצועי.


 

דף הבית טלפוןwaze פייסבוק