1

יחידה בקומת קרקע בשטח רשום של 29 מ"ר + הצמדה של חניה בשטח רשום של 31 מ"ר, ברחוב לכיש 9, פינת גורדון 84, תל-אביב


מועד הביקור בנכס נקבע ליום 11.10.18 בין השעות 16:00-17:00.
מועד הביקור בנכס נקבע ליום 16.10.18 בין השעות 17:00-18:00.

המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 600,000 ₪.
מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 21.10.18.

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 24/10/18 שעה 13:00.
2

דירת גג ברחוב ברוריה 14, תל-אביב


מועד הביקור בנכס נקבע ליום 4/9/18 בין השעות 17:00-18:00.

המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 3,500,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 13/9/18.


התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 17/9/18 שעה 13:00.

3

בית מגורים צמוד קרקע תפוס ברחוב יצחק שדה 55, הרצליה


​​​​​​​מועד הביקור בנכס נקבע ליום 4/9/18 בין השעות 17:00-18:00.

המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 1,700,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 13/9/18.


התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 17/9/18 שעה 12:00.

4

נכס תפוס ברחוב שערי תשובה 19, תל-אביב-יפו

​​​​​​​
לתיאום מועד ביקור בנכס יש לפנות ל-ורד כהן ממשרד כונס הנכסים בטלפון: 03-5761327.
​​​​​​​
סכום המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 600,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות: יעודכן בקרוב

מועד ההתמחרות האינטרנטית יעודכן בקרוב
5

חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע הידוע כגוש: 6950, חלקה 25 שכונת הרכבת, תל אביב-יפו


סכום המינימום להגשת הצעה עומד על הסך של 1,600,000 ₪

​​​​​​​ נמכר
6
כבא כח הבעלים מוצעת למכירה הדירה שלהלן

דירה ברחוב הכנסת 9 באר שבע (הדירה הגדולה) - גוש 38082 חלקה 34 תת חלקה 132


סכום המינימום להגשת הצעה עומד על הסך של 495,000 ₪
 
יום הביקור בנכס : 21/05/18 בשעה 17:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/05/18 שעה 12:00

 
מועד ההתמחרות נקבע ליום:  31/05/18

​​​​​​​
 נמכר
7
כבא כח הבעלים מוצעת למכירה הדירה שלהלן

דירה ברחוב הכנסת 9 באר שבע (הדירה הקטנה) - גוש 38082 חלקה 34 תת חלקה 133

סכום המינימום להגשת הצעה עומד על הסך של 395,000 ₪
 
יום הביקור בנכס:  21/05/18 בשעה 17:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/05/18 שעה 12:00

 
מועד ההתמחרות נקבע ליום : 31/05/18

 נמכר ​​​​​​​
8
הצעה לרכישת חנות בקומת קרקע רחוב יחזקאל קויפמן 6 - תל אביב - יפו​​​​​​​
התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 10/05/18  13:00


מועד הביקור בנכס נקבע ליום 23/4/18 בין השעות 17:00-18:00.
המינימום להגשת הצעות עומד על הסך של 1,100,000 ₪.

 נמכר

9

מגרש לבנייה צמודת קרקע, רחוב ידעיה הפניני 11, שכונת שפירא, תל-אביב-יפו


המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 1,300,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 31.5.18.

 נמכר
10
הזמנה להציע הצעות לרכישת מכרז חלק מאולם מלאכה (70% במושאע), רחוב האורגים פינת רחוב בעלי מלאכה, אשדוד

 נמכר
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק