1

מגרש לבנייה צמודת קרקע, רחוב ידעיה הפניני 11, שכונת שפירא, תל-אביב-יפו


המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 1,300,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 31.5.18.

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 10.6.18 שעה 13:00.
2
הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים צמוד קרקע ברחוב יחיאל דרזנר 49, שכונת רמת אביב ג', תל-אביב-יפו

מועדי הביקור בנכס הינם כדלהלן:

1)      16.5.18 בין השעות 17:00-18:00 

2)      23.5.18 בין השעות 17:00-18:00

המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 6,000,000 ₪.

מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 30.5.18.

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 10.6.18 שעה 12:00.

3
הזמנה להציע הצעות לרכישת מכרז חלק מאולם מלאכה (70% במושאע), רחוב האורגים פינת רחוב בעלי מלאכה, אשדוד

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 27/05/18 שעה 13:00.


4
כבא כח הבעלים מוצעת למכירה הדירה שלהלן

דירה ברחוב הכנסת 9 באר שבע (הדירה הגדולה) - גוש 38082 חלקה 34 תת חלקה 132


סכום המינימום להגשת הצעה עומד על הסך של 495,000 ₪
 
יום הביקור בנכס : 21/05/18 בשעה 17:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/05/18 שעה 12:00

 
מועד ההתמחרות נקבע ליום:  31/05/18
5
כבא כח הבעלים מוצעת למכירה הדירה שלהלן

דירה ברחוב הכנסת 9 באר שבע (הדירה הקטנה) - גוש 38082 חלקה 34 תת חלקה 133

סכום המינימום להגשת הצעה עומד על הסך של 395,000 ₪
 
יום הביקור בנכס:  21/05/18 בשעה 17:00

מועד אחרון להגשת הצעות: 28/05/18 שעה 12:00

 
מועד ההתמחרות נקבע ליום : 31/05/18
 ​​​​​​​
6
נמכר
הצעה לרכישת חנות בקומת קרקע רחוב יחזקאל קויפמן 6 - תל אביב - יפו​​​​​​​

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 10/05/18  13:00


מועד הביקור בנכס נקבע ליום 23/4/18 בין השעות 17:00-18:00.
המינימום להגשת הצעות עומד על הסך של 1,100,000 ₪.

7
נמכר
הזמנה להציע הצעות לרכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע הידוע כגוש: 6950, חלקה 25 שכונת הרכבת, תל אביב-יפו

התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 10/05/18  13:30
תפריט דף הבית טלפוןwazeפייסבוק